Về chúng tôi

TRANG WEB ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

Trong những năm vừa qua, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được Đảng và Nhà nước rất quan tâm và chú trọng. Cụ thể, ngày 25/5/2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 47-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy” (Chỉ thị 47); ngày 18/5/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận số 02-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47 của Ban Bí thư; ngày 10/9/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1492/QĐ- TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47, giao Bộ Công an nghiên cứu, đề xuất thành lập Hiệp hội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam (“Hiệp hội”).

Đọc thêm thông tin
Giới thiệu 1
TRANG WEB ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG
Hỗ trợ Nhà nước tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức về PCCC và CNCH; đồng thời tham khảo, tập hợp và nêu nguyện vọng, ý kiến của cộng đồng để Nhà nước hoàn thiện pháp luật, cơ chế quản lý về công tác PCCC và CNCH. Hiệp hội sẽ hỗ trợ cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC và CNCH. Hiệp hội thông qua quá trình kết nối, học hỏi các hiệp hội khác trong nước và các hiệp hội trên thế giới, có thể nghiên cứu đề xuất nội dung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC và CNCH và từ đó đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, xây dựng, thẩm định và ban hành.
Giới thiệu 2
TRANG WEB ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG
tập hợp các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực PCCC và CNCH. Hiệp hội sẽ tạo môi trường để các hội viên là các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến công tác PCCC và CNCH học tập, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệm vụ cũng như việc xử lý các tình huống thực tế, nhằm tranh thủ các nguồn lực, nguồn vốn, kinh nghiệm trong xã hội đối với công tác PCCC và CNCH. Qua đó, tạo điều kiện tiếp xúc, giao lưu hòa nhập và tranh thủ sự hỗ trợ của các quốc gia, tổ chức quốc tế.
Giới thiệu 3
TRANG WEB ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG
Hiệp hội sẽ tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hiệp hội sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp PCCC và CNCH hoạt động, phát triển, bảo đảm tính công bằng, khách quan về quyền lợi và bảo đảm an toàn cho người dân, các cơ sở. Hiệp hội hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất các phương tiện PCCC và CNCH, phát triển công nghiệp PCCC và CNCH tại Việt Nam, làm tăng trưởng việc nội địa hóa phương tiện PCCC và CNCH.
Chúng tôi là

Hiệp hội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Bạn cần hỗ trợ - liên hệ ngay
08 1588 9094
VAFR

Tin tức mới nhất

Cập nhật tin tức nhanh chóng, mới nhất

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH – QCVN 06:2021/BXD

QCVN 06:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH National Technical Regulation on Fire Safety of Buildings...
Đọc thêm
22 Thg 01
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì

Sáng 30/9/2021, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát...
Đọc thêm
22 Thg 01
Hội nghị trực tuyến Công an Sóc Trăng

Cục Cảnh sát PCCC & CNCH triển khai công tác năm 2022

Chiều ngày 04/01, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng...
Đọc thêm
03 Thg 10

Sự kiện VFRA

Sự kiện nội bộ tổ chức
Hội nghị trực tuyến Công an Sóc Trăng

Cục Cảnh sát PCCC & CNCH triển khai công tác năm 2022

Chiều ngày 04/01, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021,...
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì

Sáng 30/9/2021, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và...

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH – QCVN 06:2021/BXD

QCVN 06:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH National Technical Regulation on Fire Safety of Buildings and Constructions MỤC LỤC 1....

Hình ảnh

Hình ảnh liên quan của VFRA
TOP