Quay lại

Hiệp hội trao đổi với Truyền hình VTC14: Thích ứng QCVN 06:2022/BXD về PCCC

QCVN 06:2022/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình được Bộ Xây dựng ban hành ngày 30/11/2022, có hiệu lực từ 16/01/2023. Tuy nhiên, nhiều đơn vị và cá nhân đã gặp vướng mắc về PCCC khi áp dụng, dẫn đến tình trạng dừng hoạt động, đóng cửa tạm thời, hoặc phá sản. Xuất phát từ tình hình thực tế, Bộ Xây dựng đã tiến hành khảo sát, trao đổi với các địa phương, doanh nghiệp thông qua các cuộc hội nghị, các cuộc họp báo, hội thảo, góp ý và lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân trên các phương tiện thông tin, qua đó tổng hợp những nhóm vướng mắc nổi bật liên quan đến QCVN 06:2022/BXD.  

Sau những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của Bộ ngành ở Trung ương, nhiều quy chuẩn, tiêu chuẩn từng gây khó cho doanh nghiệp đã được sửa đổi. Trong số này có sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình bắt đầu áp dụng từ ngày 1/12/2023. Các nội dung sửa đổi Quy chuẩn đã chú trọng phân cấp cho địa phương ban hành quy định về PCCC, cho phép thay thế các yêu cầu của quy chuẩn tùy theo thực tiễn tại địa phương và thẩm quyền theo phân cấp; hình thức thay thế là Quy chuẩn kỹ thuật địa phương. Bổ sung hoặc sửa đổi các thuật ngữ như gian phòng chung, hành lang bên, lối ra ngoài trực tiếp, nhà hỗn hợp…

Hiệp hội PCCC & CNCH Việt Nam trân trọng giới thiệu phóng sự về chủ đề trên của Truyền hình VTC14 với một số chia sẻ từ ông Trần Thành Vinh - Trưởng ban Khoa học Kỹ thuật của Hiệp hội tại đường dẫn: 

E-brochure