Tìm kiếm

STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 09/2023/TT-BXD 2023 Thông tư 09/2023/TT-BXD sửa đổi QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
2 TCVN 2022 Dự thảo TCVN: "PCCC - Hệ thống chữa cháy phun sương áp suất cao - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử"
3 2974/QĐ-BCA-C07 2022 Quyết định số 2974/QĐ-BCA-C07 Vv công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
4 DTTT1 2022 Dự thảo thuyết minh cải tiến bộ trang phục chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ( kèm theo Cv số 2853/C07-TT1 ngày 17/10/2022)
5 TT 06/2022/TT-BCA 2022 Thông tư số 06/2022/TT-BCA quy định quy trình thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân
6 144/2021/NĐ-CP 2021 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.
7 04/2021/TT-BLĐTBXH 2021 Thông tư số 04/2021/TT-BLĐTBXH Vv Hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội PCCC cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC
8 01/2020/TT-BXD 2021 Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình
9 Thông tư 17/2021/TT-BCA 2021 Thông tư số 17/2021/TT-BCA Quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC và CNCH
10 Thông tư 02/2021/TT-BTC 2021 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy
11 Thông tư 149/2020/TT-BCA 2020 Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ
12 136/2020/NĐ-CP 2020 Nghị Định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
13 42/2020/NĐ-CP 2020 Nghị định Quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa
14 156/2018/NĐ-CP 2018 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật lâm nghiệp
15 82/2018/NĐ-CP 2018 Nghị định quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
16 71/2018/NĐ-CP 2018 Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
17 65/2018/NĐ-CP 2018 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số diều của Luật đường sắt
18 1353 2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy số 40/2013/QH13
19 15/2012/QH13 2012 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012
20 4404 2001 Luật Phòng cháy, chữa cháy số 27/2001/QH10
E-brochure