THƯ KÊU GỌI HỘI VIÊN

Kính gửi: Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động PCCC & CNCH

Trong những năm vừa qua, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được Đảng và Nhà nước rất quan tâm và chú trọng. Cụ thể, ngày 25/5/2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 47-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy” (Chỉ thị 47); ngày 18/5/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận số 02-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47 của Ban Bí thư; ngày 10/9/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1492/QĐ- TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47, giao Bộ Công an nghiên cứu, đề xuất thành lập Hiệp hội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam (“Hiệp hội”).

Căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an số 214/QĐ-BCA ngày 11/01/2022 v/v công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội cũng như các quy định pháp luật hiện hành về hội, Ban vận động thành lập/Ban sáng lập Hiệp hội bằng thư này kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động PCCC & CNCH trên toàn quốc trở thành hội viên của Hiệp hội với vai trò là những hội viên tiên phong và nòng cốt trong giai đoạn đầu nhằm góp phần vào việc tổ chức hoạt động Hiệp hội.

Hiệp hội sẽ góp phần liên kết các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động PCCC & CNCH tại Việt Nam. Đồng thời, Hiệp hội cũng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ các hoạt động của hội viên trong lĩnh vực PCCC & CNCH, qua đó góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Các văn bản đính kèm theo thư này:

  1. Thông tin tóm tắt về định hướng tổ chức và hoạt động của Hiệp hội;
  2. Mẫu đơn đăng ký tham gia Hiệp hội (đối với với hội viên chính thức là tổ chức/cá nhân)

Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp mong muốn trở thành hội viên của Hiệp hội, xin vui lòng điền đơn đăng ký hội viên theo mẫu đính kèm và gửi bản gốc đơn có chữ ký về địa chỉ:

Người nhận: LS. Nguyễn Đỗ Tùng Cương – Trưởng Ban Sáng lập Hiệp hội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam

Trụ sở của Hiệp hội: Tầng 12, Tòa nhà Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Người liên hệ khi cần hỗ trợ: Chị Nguyễn Kim Khánh, Thư ký Ban sáng lập – 0815889094 Xin chân thành cảm ơn!

T/M BAN SÁNG LẬP HIỆP HỘI

TRƯỞNG BAN

TOP