THÔNG TIN CHUNG CỦA HIỆP HỘI

1.  Tên gọi của Hiệp hội

– Tên Tiếng Việt:  Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam
– Tên tiếng nước ngoài:  Vietnam Fire and Rescue Association
– Tên viết tắt: VFRA

2. Tôn chỉ và mục đích thành lập và hoạt động

2.1. Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu
nạn, cứu hộ hoặc có liên quan đến lĩnh vực này ở Việt Nam theo quy định của pháp luật. 
2.2. Hiệp hội được tự nguyện thành lập, hoạt động phi lợi nhuận và không có mục đích thương mại.
2.3. Mục đích hoạt động của Hiệp hội là nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên là các doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực PCCC và CNCH hoặc liên quan đến lĩnh vực PCCC và CNCH; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

3. Địa vị pháp lý, trụ sở

3.1. Hiệp hội được cấp phép thành lập theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hiệp hội đuợc
cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 
3.2. Trụ sở của Hiệp hội dự kiến đặt tại tầng 12, tòa nhà văn phòng Tháp Hà Nội, số 49 phố Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

4.1. Hiệp hội hoạt động trên phạm vi cả nước, trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
4.2. Tuỳ theo nhu cầu hoạt động, Hiệp hội có thể xin phép thành lập văn phòng đại diện ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định.
4.3. Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ (là cơ quan cấp phép thành lập), Bộ Công an (là cơ quan quản lý lĩnh vực chuyên ngành) cùng các cơ quan nhà nước khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

TOP