TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7568-1:2006

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7568-12:2015

HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 12: ĐẦU BÁO CHÁY KHÓI KIỂU ĐƯỜNG TRUYỀN SỬ DỤNG CHÙM TIA CHIẾU QUANG HỌC Fire detection and alarm...
Đọc thêm
08 Thg 04
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-15:2015-ISO 7240-15:2014HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 15: ĐẦU BÁO CHÁY KIỂU ĐIỂM SỬ DỤNG CẢM BIẾN KHÓI VÀ CẢM BIẾN NHIỆT

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-14:2015

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-14:2015 ISO 7240-14:2013 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 14: THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÁC...
Đọc thêm
19 Thg 04
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-15:2015-ISO 7240-15:2014HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 15: ĐẦU BÁO CHÁY KIỂU ĐIỂM SỬ DỤNG CẢM BIẾN KHÓI VÀ CẢM BIẾN NHIỆT

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-15:2015

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-15:2015 ISO 7240-15:2014 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 15: ĐẦU BÁO CHÁY KIỂU ĐIỂM SỬ DỤNG CẢM BIẾN KHÓI...
Đọc thêm
19 Thg 04

ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH PCCC

Trong bài viết này, chúng tôi xin được giới thiệu những khái niệm, định nghĩa và một số từ ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực...
Đọc thêm
30 Thg 04

NỘI DUNG VỀ PCCC TRONG QUÁ TRÌNH CẤP PHÉP XÂY DỰNG

Trong bài viết này, chúng tôi xin được làm rõ về các nội dung liên quan tới PCCC trong quá trình xin cấp phép xây...
Đọc thêm
30 Thg 04
Tư vấn thiết kế pccc

Tư vấn thiết kế hệ thống PCCC

Tư vấn thiết kế trong PCCC là tập hợp công việc của kỹ sư thiết kế bao gồm: tư vấn, cung cấp phương án, lựa...
Đọc thêm
05 Thg 06

Hệ thống chữa cháy tự động bằng khí sạch FM-200 (HFC-227ea) sử dụng cho các không gian nhỏ

1. Giới thiệu chung        - Hệ thống chữa cháy khí tự động bằng khí sạch FM-200 (HFC-227ea) tương thích với các yêu cầu...
Đọc thêm
08 Thg 04
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-15:2015-ISO 7240-15:2014HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 15: ĐẦU BÁO CHÁY KIỂU ĐIỂM SỬ DỤNG CẢM BIẾN KHÓI VÀ CẢM BIẾN NHIỆT

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-13:2015

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-13:2015 ISO 7240-13:2005 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 13: ĐÁNH GIÁ TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG...
Đọc thêm
19 Thg 04
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-15:2015-ISO 7240-15:2014HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 15: ĐẦU BÁO CHÁY KIỂU ĐIỂM SỬ DỤNG CẢM BIẾN KHÓI VÀ CẢM BIẾN NHIỆT

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-11:2015

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-11:2015 ISO 7240 11:2011 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 11: HỘP NÚT ẤN BÁO CHÁY Fire detection and alarm...
Đọc thêm
19 Thg 04
TOP