Quay lại

HIỆP HỘI THÔNG BÁO BẢNG GIÁ CÁC VẬT PHẨM CỦA HIỆP HỘI

Kính gửi Quý Hội viên,

Hiệp hội trân trọng thông báo Bảng giá các vật phẩm của Hiệp hội như tại ảnh đính kèm dưới đây.

Ngoài bộ vật phẩm trao tặng Hội viên, Quý Hội viên có nhu cầu mua thêm các vật phẩm dưới đây để quảng bá và ủng hộ cho Hiệp hội vui lòng liên hệ SĐT Văn phòng Trung ương Hiệp hội: 0888.314.114.

Trân trọng cảm ơn Quý Hội viên!