Quay lại

HIỆP HỘI PCCC & CNCH VIỆT NAM TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO VÀ ỦY VIÊN CÁC BAN CHUYÊN MÔN

Tháng 9/2023, Hiệp hội PCCC & CNCH Việt Nam đã trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự, trong đó có Quyết định bổ nhiệm nhân sự Lãnh đạo và Ủy viên các ban chuyên môn của Hiệp hội. 

 • Ông Trần Xuân Tiên đảm nhận vị trí Phó Trưởng ban Thông tin truyền thông

 • Bà Trần Thị Thu Trang đảm nhận vị trí Ủy viên ban Thông tin truyền thông

 • Ông Trần Văn Trường đảm nhận vị trí Ủy viên ban Thông tin truyền thông

 • Bà Cao Thị Hoàng Yến đảm nhận vị trí Ủy viên ban Hội viên

 • Bà Hoàng Thị Hà đảm nhận vị trí Ủy viên ban Hội viên

 • Bà Nguyễn Thị Trà My đảm nhận vị trí Ủy viên ban Hội viên

 • Bà Nguyễn Thị Mộng Thu đảm nhận vị trí Ủy viên ban Hội viên

 • Ông Nguyễn Thế Hưng đảm nhận vị trí Ủy viên ban Huấn luyện đào tạo

 • Ông Lại Đức Thắng đảm nhận vị trí Ủy viên ban Huấn luyện đào tạo

 • Ông Lương Xuân Phúc đảm nhận vị trí Ủy viên ban Khoa học kỹ thuật

 • Ông Trịnh Ngọc Hòa đảm nhận vị trí Ủy viên ban Khoa học kỹ thuật

 • Ông Lương Quốc Tuấn đảm nhận vị trí Ủy viên ban Khoa học kỹ thuật

Đảm nhận nhiệm vụ do Hiệp hội giao phó là vinh dự lớn, đồng thời cũng là thách thức không hề nhỏ. Lãnh đạo Hiệp hội PCCC & CNCH Việt Nam tin tưởng các đồng chí sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng hơn nữa, cùng tập thể Lãnh đạo và toàn thể đội ngũ nhân sự Hiệp hội đoàn kết, thống nhất, "vững tay chèo", vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.