Quay lại

Giới thiệu Ban lãnh đạo

Chủ tịch Nguyễn Đỗ Tùng Cương

Ngày sinh: 23/04/1976

Chức vụ: Chủ tịch Công ty - Giám đốc

Đơn vị công tác: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật NDTC; Công ty TNHH Tư vấn NDTC; Công ty Luật TNHH Nguyễn Đỗ và Cộng sự

Email: cuongnguyen@vfra.org

Phó chủ tịch Lê Mạnh Dũng

Ngày sinh: 30/09/1972

Chức vụ: Giám đốc

Đơn vị công tác: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ An Toàn Việt Nam

Email: dungle@vfra.org

Phó chủ tịch - Tổng thư ký Nguyễn Phi Long

Ngày sinh: 18/08/1972

Chức vụ: Giám đốc

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Phòng cháy Chữa cháy Vạn Bảo; Công ty TNHH Công nghiệp Vạn Bảo

Email: longnguyen@vfra.org